INGYENES KISZÁLLÍTÁS 25.000 Ft FELETT! Üzleteink Ügyfélszolgálat Díszcsomagolás
0

cart

Kosár

Játékszabályzat

Michal Negrin Nyereményjáték szabályzat

Játssz Velünk, és nyerj egy utat legjobb barátoddal Tel Avivba!

  1. A Leman-Line Kft. (1124 Budapest, Fürj utca 2. A ép., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban a Játékban való részvétel feltétele a Michal Negrin Hungary aloldalán ( www.michalnegrin.hu/ jatek ) a nyereményjátékra való regisztráció elküldése a Szervezőnek 2018. október 14. 23.59.

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak az űrlapon szereplő adatokat kell hiánytalanul megadniuk. A program jellege miatt kérjük a feltételeknek megfelelő adatokat adjon meg, ellenkező esetben kizárásra kerülhet a játékos.

Ezeket az adatokat a repülőjegy és beszállókártya illetve további szolgáltatások biztosításának érdekében kérjük pontosan megadni.

  • A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Nyereményjáték szabályzat automatikus elfogadását jelenti, elfogadva az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinket.

 

  1. A nyereményjáték részletei

A játék sorsolása:Sorsolás: 2018.október 15, 10 óra

 

A Játék nyereménye egy utazás Tel Avivba, melynek szállás és repülőjegy költségeit a szervező állja. A nyeremény továbbá tartalmazza, hogy a nyertesek meglátogatják a Michal Negrin design centert, és személyesen találkoznak a tervezővel.Ez a program elem kötelező, azon kívül szabadprogramon vesznek részt. A programról Szervező hang, kép és videófelvételeket készíthet, azokat közzé teheti.

 

Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat a Játékra. A regisztráltak közül a Szervező sorsolással választja ki az utazást megnyerő Játékost.

A nyeremény sorsolására Sorsolás: 2018.október 15, 10 óra  a nyereményjáték lezárása után kerül sor 3 tagú sorsolási bizottság közreműködésével a következő címen: Leman-Line Kft., 1124 Budapest, Fürj utca 2.

A sorsolásról jegyzőkönyv, felvétel készül.

A Szervező a nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül a https://www.facebook.com/michalnegrinhungary/ Facebook oldalon is, és értesíti a megadott elérhetőségeken a nyertest.

A nyertesnek 3 munkanapon belül jelentkezni kell, ha ezt nem teszi meg, pótnyertes kell hirdetni. Érvényes nyertesnek az minősül, aki érvényes, szabályoknak megfelelő útlevéllel rendelkezik a célállomásra.

Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik, a sorsolás érvénytelen.

Akadályoztatás esetén a Szervező egyéni elbírálás mellett dönt, ez érvényes az utazáskor megadott kísérőre is nézve. 

A játékban való részvételkor a játékos elfogadja, hogy az utazás ideje fix (nov 10-12 ), nem változtatható, nem átruházható ( kiv. Szervezői engedély esetén.)A játékos felelősséget vállal a játékban való részvétellel az adatok helyességért, mivel azok tévesztéséből fakadó problémákért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a nyertesnek nem felel meg az időpont, úgy más nyertes sorsolunk.

 

  1. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás telefonon, e-mailben  és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.

 

  1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

 

A Játékos kizárólag valós adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése felmerülő probléma esetén. Adatközlő az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség megtérítésére személyes feltétlen és kifejezett kötelezettséget vállal.

 

  1. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

 

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

  1. Adatiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 

Egyéb:

A játékban a cég alkalmazottjai és családtagjai nem vehetnek részt. Ezenkívül kizárólag magyar állampolgárok vehetnek részt, akik Magyarországon érvényes állandó lakcímmel és érvényes útlevéllel rendelkeznek a célországba. Egy személy egyszer pályázhat.

 

 

Fentiek megváltoztatására a Szervező a jogot fenntartja.

2018.09.09.