INGYENES KISZÁLLÍTÁS 25.000 Ft FELETT! Üzleteink Ügyfélszolgálat Díszcsomagolás
0

cart

Kosár

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok kezelése

Adatait senkinek nem adjuk ki, és szigorúan bizalmasan kezeljük. Ez alól kivételek a szállításért és fizetésért felelős partnereink, melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat.

Sütik/ Cookiek

Amikor a weboldalt használod, a weboldal egy, az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. Ezt a sütit bármikor törölheti a böngésződben található „sütik törlése” opcióval. .

Naplózás

Minden alkalommal, amikor felkeres egy weblapot, a számítógépe nagy mennyiségű információt küld a szervernek. A legtöbb szerver ezeknek az információknak egy részét naplófájlokban őrzi meg, melyek segítségével képet lehet alkotni arról, melyek a leglátogatottabb lapok, milyen külső weboldalakról érkeznek oda a legtöbbször, és hogy az olvasók milyen böngészőket használnak.
Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kizárólag statisztikák készítésére használjuk.

Milyen formában tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel?

A megadott e-mail címen, elektronikus levél (e-mail) formájában. Minden levelünk (blogértesítő, cikksorozat vagy akció) kézhezvételekor van  lehetőség van leiratkozni, ezen igényét a cs@michalnegrin.hu címen is jelezheti.

Remarketing

Amennyiben érdeklődést / ráutaló magatartást tanúsít egy termékkel vagy akcióval szemben, a Michal Negrin Hungary  felkereshet képi (banner) és szöveges ajánlataival, a böngészőben elhelyezett sütik segítségével.

Nyilatkozat

A weboldal böngészésével a fenti irányelveket elfogadottnak tekintjük.

A Leman-Line Kft. a  weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Adatkezelési szándékunkat a NAIH-nál bejelentettük, azt a következő nyilvántartási számon regisztrálták:

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat NAIH-97534

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat NAIH-97535

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat NAIH-98892

Az adatkezelő adatai:

  • Leman-Line Kft.
  • 1118 Bp. Budaörsi út 4-18. ( Székhely megváltozott: 1118, Bp. Ugron Gábor 88 fszt.2)

(A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény)

Egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációra van szükség a weboldalon.

A regisztráció során megadott adatokat minden elvárható módon védjük attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. A rögzített személyes adatokat más célra csak az érintett külön beleegyezésével használjuk, de harmadik félnek nem adjuk ki.
A hivatkozott törvényekben írtaknak megfelelően kötelezettséget vállalunk arra, hogy felhasználóink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről, s ezen túlmenően felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. A hozzájárulást megadottnak tekintjük, ha a látogató a regisztrációs lapot kitölti, elfogadja a feltételeket a vonatkozó rubrika megjelölésével és a “Regisztráció” gombra kattint.

A michalnegrin.hu oldalai tartalmaznak/hat kapcsokat (linkeket) más weboldalakra is. E weboldalak személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért az oldal fenntartója felelősséget nem vállal.

A személyes adatok védelme

A Leman-Line  Kft – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben bármely személyes adatod eljuttatod hozzánk, ezzel hozzájárulásod adod ahhoz, hogy azt a Leman-Line  Kft – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.n

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el a cs@michalnegrin.hu címre.

A regisztráció során megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatjuk fel:

  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • ügyfélszolgálati események kezelése
  • megrendelések intézése
  • hozzáférések kezelése

A listáról bármikor lejelentkezhet. Ha bármilyen problémája adódik vele kapcsolatban, lépjen bátran kapcsolatba a vevőszolgálatunkkal.

Cégünk – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Leman -Line Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
Ha a webshop a fogyasztó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, a fogyasztó a webshoptól sérelemdíjat követelhet.

***********
Szerzői jogi szabályozás

A www.nmichalnegrin.hu honlapon található saját tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek) a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a Leman-Line Kft.  rendelkezik.

A tartalom gazdálkodó szervezet vagy magánszemély saját céljára szabadon felhasználható, a forrás pontos megjelölésével.

A tartalom bármilyen egyéb felhasználását (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egészben vagy részletekben történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás eseteit) az alábbi feltételek szerint engedélyezi a Jogtulajdonos.

A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 30.000.- Ft, ami nem tartalmazza a mindenkori hatályos általános forgalmi adót. A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a Jogtulajdonost. Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt Jogtulajdonos számára átengedni.

A felhasználónak a felhasználás tényét és mértékét (felhasznált tartalmi elemek, felhasználás időtartama, felhasználás módja) a Jogtulajdonos felé írásban be kell jelenteni. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszavonja.
A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki számláját, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya a számla kiállításának. A fentiektől eltérő felhasználási feltételek  előzetes írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.